Kalender

maj
20
maj
22

Instruktörsutbildning

Utbildning

Plats: Berserk MMA, Hjärnegatan 1, Stockholm

Kontakt: Johan Halldin • Mail: utbildning@smmaf.se • Mobil: 0704584296

Instruktörer: Omar Bouiche och Johan Halldin.

 

Anmälan:

Anmälan är bindande och sker endast via https://forms.gle/AWGfMn3Nankx6nAG7

Kostnad och betalning:

Vi har en strikt pay-and-play-policy – detta innebär att den som vill delta i kursen måste betala först. 3000 kronor/deltagare. Pengarna ska sättas in på Svenska Budo & Kampsportsförbundets bankgiro (255-0390) eller plusGiro (612120-6). Ange ditt namn och ”MMA-kurs maj 2022”. Allt material kommer att filmas.

Förkunskaper:

För att kunna tillgodogöra sig materialet ska kursdeltagaren ska ha utövat kampsport kontinuerligt under minst tre år. Minimiålder för att söka kursen är 18 år.

Syfte:

Stegutbildningarna syftar till att ge både nya och erfarna instruktörer en större förståelse för modern MMA, samt kontinuerligt höja kompetensen på landets klubbar för att stärka MMA-Sverige.

Stegutbildningarna följer säkerhetstrappan och våra vanligaste tävlingssystem inom MMA. Sålunda innehåller varje steg de tekniker och taktiker som används i respektive regelsystem. Steg 1 riktar sig till blivande eller nybliven MMA-instruktör som önskar utveckla och stärka sin teknik repertoar. Steg 2-4 är för dig som redan har undervisat i många år, men som önskar fördjupad kunskap om teknik, taktik, strategi och coaching under match.

Kursdeltagaren ska efter avslutat kurs ha förmåga att:

  • Få en stärkt kunskap om de vanligaste teknikerna inom MMA.
  • Leda grupp och individ i MMA-träningen
  • Allt material kommer att filmas.

Kursinnehåll:

MMA-specifika tekniker (slag, spark, knä, kast och lås) och kombinationer – stående, i clinch, på marken och mot burvägg, samt tillhörande taktiska och strategiska element.

Undervisningsformer:

  • Teknikträning och drillar
  • Grupparbete – Visa, Instruera, Öva-Pröva
  • Diskussioner

Examinationsform:

  • Kursdeltagaren förmåga utvärderas kontinuerligt under kursen för att bedömas godkänd/underkänd utifrån kursmålet. Därmed krävs 100% aktiv närvaro för att få certifikat.