Kalender

jun
9

Årsmöte SMMAF

Stockholm
Årsstämma

Tid: Tisdag 9:e juni 2020, kl.19:00-21:30
Plats: Digitalt via Easymeet

Fullmaktsgranskning – sista dag 18 maj 

Förening som vill delta på ett årsmöte behöver registrera sitt ombud för fullmaktsgranskning via ett formulär. Länk kommer här senare
SB&K kommer att hantera fullmaktsgranskningen men självklart kommer SMMAF att få information om vilka föreningar som registrerat ombud före mötet.

Registrering av mötesdeltagare som ej är ombud

Observera att sittande styrelse i ert förbund enligt stadgarna ej får vara ombud på årsmötet varför ni inte ska anmäla er till fullmaktsgranskning. För att få tillgång till mötet registrerar sig istället sittande styrelse, valberedning samt revisor via denna länk, även det senast 18 maj: https://response.questback.com/idrott/yr2vcaxmrh

Dagordning – kan bli uppdaterad

Dagordning MMA 

Röstlängd

Prel. Röstlängd 2020 – MMA

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse SMMAF 2019

Bokslut och Förvaltningsberättelse 2019

MMA.Bokslut.UF.2019.slutversion

SMMAF Förvaltningsberättelse 2019

Revisionsberättelser

Revisionsberättelse Styrelse SMMAF 2019

Revisionsberättelse Styrelse SB&K 2019

Inkomna motioner

FCIF Motion 1 till SMMAFs årsmöte 2020

FCIF Motion 2 till SMMAFs årsmöte 2020

FCIF Motion 3 till SMMAFs årsmöte 2020

Styrelsens kommentarer på inkomna motioner

Styrelsens svar på motioner 2020

Verksamhetsplan 2020

Verksamhetsplan SMMAF 2020

Förslag till årsavgift

Förslag på årsavgift SMMAF

Budget 2020

Budget SMMAF 2020 Final Uppdaterad 2020-06

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag