Kalender

mar
23

Årsmöte 2021

Årsstämma

Digitalt årsmöte via Easymeet

Tid:19:00-21:00

Officiell kallelse: Finns på denna länk

Röstlängd: Prel. Röstlängd UF 2021 – MMA-förbundet

Fullmaktsgranskning: Sker digitalt och öppnar den 22 februari. Förening som önskar närvara med röstberättigat ombud vid årsmötet behöver registrera sitt ombud via ett formulär. Endast föreningar upptagna i röstlängden kan registrera ombud. Fullmaktsgranskningen stänger sju dagar innan årsmötet.

Registrera ombud 

Publikplats finns för den som inte är röstberättigat ombud men vill ta del av mötet. Publikplats har i mötet yttranderätt men inte rösträtt. Anmälan till publikplats stänger tre dagar innan aktuell stämma.

Anmälan av styrelse, valberedning och revisorer sker via separat länk. Dessa har yttranderätt i mötet men inte rösträtt. Anmälan stänger tre dagar innan aktuell stämma.

Årsmöteshandlingar 

Dagordning MMA 2021

SMMAF Verksamhetsberättelse 2020

Förvaltningsberättelse 2020

Bokslut MMA

Verksamhetsplan 2021

Budget 2021

Motion 1 – Kommitte för Matchmakers

Styrelsens utlåtande Motion 1

Revisionsberättelse SB&K 2020

Revisionsberättelse SMMAF 2020

Valberedningens förslag SMMAF

 

Teknik kring årsmötet

För er som anmält er till årsmötet återfinns nedan information teknik och inloggning mm. För att mötet skall gå så smidigt som möjligt och så lite tid som möjligt läggs på teknikfrågor. Läs och kontrollera enligt nedanstående.

Mötet startar kl.19.00.

Inloggning kan ske från kl. 18.00 på https://meeting.easymeet.se/rf, logga in i god tid.

Vi ser gärna att ni testar ljud och bild tillsammans med oss mellan kl. 18.15 och 18.45.

Inloggning
Inloggningsuppgifter skickas till dig i ett automatiserat utskick från Easymeet idag. Om du inte fått några inloggningsuppgifter kontrollera din skräpkorg.

Testa din utrustning
·Datorn måste ha webbkamera och mikrofon.
·Testa din utrustning i god tid genom att gå in på www.easymeet.se/support samt läsa tipsen.
· Mötet sker bäst med webbläsaren Chrome och en nyligen omstartad dator.

Övriga tips
·http://www.easymeet.se/tips/

Support: 018-54 24 23
Kontakta Easymeet support på 018-54 24 23 vid problem med din inloggning eller tekniska utrustning. Supporten öppnar kl. 18.00.