Kalender

mar
23

Årsmöte 2019

Stockholm
Årsstämma

Svenska MMA Förbundet kallar till årsmöte den 23 mars 2019

Plats
Münchenbryggeriet, Söder Mälarstrand 33, Stockholm

Tider
09:30-09:55 Fullmaktsgranskning (klubbar på röstlängd kan delta)
10:00 Årsmöte

Handlingar

Dagordning MMA

Fullmakt MMA

Prel.-rostlangd-MMA-2019-03-08

Revisionsberättelse Styrelse SMMAF 2018

Valberedningens förslag till styrelse för SMMAF ser ut enligt nedan

Ordförande
Jesper Gunnarsson

Ordinarie
Jörgen Hamberg
Dick Klingberg
Lovisa Konradsson
Madelein Fagerlind
Mats Nilsson

Suppleant
Arben Latifi
Gabriella Ringblom

Jim Bergman, lekmannarevisor