Domarkommittén

Domarkommitténs medlemmar
Mattias Sjöden (ordförande)
Nadja Eriksson
Robert Sundel
Daniel Eklund
Rebin Saber

Domarkommitténs Kärnverksamhet/Ansvarsområden 2021:

• Vidareutveckla tävlingsregler

• Planera och genomföra domarutbildningar

• Licensiering av funktionärer (matchmakers och domare)

• Ha kontroll över klubbar med dispens för domare i MMA-ligan

• Godkänna samt sanktionera matchmakers

• IMMAF – Domare till internationella mästerskap

Vidareutveckla tävlingsregler
Det åligger DK att se till att tävlingsreglerna vidareutvecklas. Att vidareutveckla tävlingsregler kan genomföras av DK på egen hand eller tillsammans med resurser från andra SMMAF-kommittéer eller aktiva SMMAF-domare.

Planera och genomföra domarutbildningar
Det åligger DK att planera och genomföra domarutbildningar. DK behöver inför varje nytt år få direktiv från SMMAF-styrelse på hur många domare som det önskas utbildas nästkommande år. Utifrån SMMAF-styrelse direktivet kan DK ta fram en utbildningsplan och kostnadsestimat/budget. Det behöver inte tvunget/specifikt vara resurser från DK som är utbildare/lärare, denna uppgift kan delegeras till lämplig erfaren SMMAF-domare.

Licensiering av funktionärer (matchmakers och domare)
Det åligger DK att licensiera funktionärer (matchmakers och domare). Direktiv/krav på lägsta nivå för att få licensiering godkänd som matchmaker och domare måste tas fram.

Ha kontroll över klubbar med dispens för domare i MMA-ligan
Det åligger DK att ha kontroll över klubbar med dispens för domare i MMA-ligan.

Godkänna samt sanktionera matchmakers
Det åligger DK att godkänna samt sanktionera matchmakers. Direktiv/krav för att godkänna samt sanktionera matchmakers måste tas fram.

IMMAF – Domare till internationella mästerskap
Det åligger DK att utse domare till internationella mästerskap.