OMPUs handskar godkända för Shootfighting

  • mars 27, 2012
  • Okategoriserade

De av OMPU AB inskickade handskarna, som tidigare godkänts för tävling i amatör-MMA, godkänns även för tävling i Shootfighting med följande förbehåll:

– Märkning. Det måste tydligt framgå för kunden att denna handske är godkänd för tävling.

– Handskarna måste finnas tillgängliga i motsvarande storlekar som nuvarande godkänd utrustning.

Kommentar George Sallfeldt, ordf.

”Det är roligt att flera tillverkare av utrustning visat intresse för vår idrott. Vi välkomnar alla som vill bidra till att utveckla idrotten samtidigt är det viktigt att vara tydlig med att vi kommer ställa höga krav på de som vill få sin utrustning godkänd för tävling”

”MMA är en av världens strängast reglerade sporter, eftersom utrustningen utgör en central säkerhetsfunktion så kommer vi alltid vara noggranna med att alla krav uppfylls. Vår främsta uppgift som förbund, när det gäller tävlingsverksamheten, är att värna våra idrottares säkerhet.”