Godkända domare

  • maj 31, 2010
  • Okategoriserade

Följande personer har deltagit på domarutbildning lördagen den 29 maj 2010 och klarat av såväl teoretiskt prov och praktiskt prov och är därmed godkända som ringdomare och/eller poängdomare i shootfighting och får döma i sanktionerade tävlingar arrangerade av Svenska Shootfightingförbundet.