Slutet för svenskt föreningsliv som vi känner det?

  • november 4, 2009
  • Okategoriserade

Regeringen föreslår i ett nytt förslag att föreningar skall bli såväl moms- som skattebelagda (idag är ideella föreningar moms- och skattebefriade). Med kraftigt ökade kostnader och påföljande administration kan detta innebära slutet för många små idrottsföreningar och därmed för svenskt föreningsliv så som vi känner det.