Beslut gällande protest

  • april 8, 2008
  • Okategoriserade

Marko Gyllenland har i egenskap av chefsdomare behandlat inkommen protest på Kaisho Battle 2.

Läs beslutet nedan: