Utfall protest och disciplinärende

  • februari 20, 2015
  • Okategoriserade

Från Shoot Challenge 17 har en protest behandlats av matchmakern och tävlingskommittén har tagit beslut i ett disciplinärende. Se länkar.