Shootfighting tas över av SMMAF

  • mars 26, 2012
  • Okategoriserade

Från och med årsstämman den 24:e mars administreras idrotten Shootfighting av Svenska MMA Förbundet. Svenska Shootfighting Förbundets årsstämma beslutade enhälligt att idrottens skulle föras över till SMMAF och att Shootfighting Förbundet skulle upplösas. Samma enhällighet rådde vid Svenska MMA Förbundets årsstämma kring beslutet om att ta in Shootfighting som idrott.

Kommentar George Sallfeldt, ordf.

”Detta känns som en logisk utveckling eftersom det i stor utsträckning är samma föreningar som tävlar i Shootfighting som i de övriga MMA-regelverken. Det är även bra ur säkerhetssynpunkt. Shootfighting är ett bra instegsregelverk när man vill börja tävla i kampsport som innehåller både stående kamp och markkamp.”