Inför årsmötet 2012

  • februari 6, 2012
  • Okategoriserade

Svenska MMA Förbundets årsmöte hålls i samband med Svenska Budo & Kampsportsförbundets årsmöte den 24:e mars på Sheraton Hotell i Stockholm.

Styrelsen lämnar en proposition om Svenska MMA Förbundet (SMMAF) införlivar idrotten shootfighting i sin ordinarie verksamhet i det fall att beslut tas om upplösande av Svenska Shootfightingförbundet. Beslut om sådant upplösande sker på SSFs ordinarie förbundsstämma 2012.