SMMAF justerar beslutet gällande protestavgift.

  • maj 12, 2011
  • Okategoriserade

Efter att ha tagit del av organisationens synpunkter beslutar SMMAFs styrelse att ändra beslutet gällande protestavgift enligt följande:

– I det fall en protest går igenom (Bedömningskommittén beslutar om att ett domslut ändras baserat på fel begångna av matchdomare, poängdomare eller annan officiell funktionär) skall protestavgiften återbetalas.

– Protestavgiften sänks från 3 000 SEK till 2 000 SEK. Avgiften avser återspegla arbetsinsatsen som protesthanteringen innebär för förbundets funktionärer samtidigt som generell hänsyn tagits till de tävlandes ekonomiska förutsättningar.

Kommentar George Sallfeldt, ordf.

”Under gårdagen mottog jag konstruktiv kritik från flera håll avseende den nyinförda protestavgiften. Vi har lyssnat på kritiken och beslutat om vissa förändringar.”

”Att den som får rätt i ett protestärende ska få sin avgift tillbaka känns rimligt med tanke på att förbundet då funnit att fel begåtts av våra egna funktionärer. Vi utvecklar därför beslutstexten på den punkten.”

”Det har även förts diskussioner om hur stor avgiften bör vara. Avgiften på 3 000 kronor har relateras till arbetsinsatsen som krävs för att genomföra en seriös protesthantering. I nuläget är det minst fyra personer inblandade i protesthanteringen. Dels en person från förbundet som administrativt handlägger ärendet (denne kommunicerar med den som lämnat in protesten och säkerställer att all relevant protestinformation kommer in och är tydlig, samt säkerställer språk och översättning i det som blir det officiella protestbeslutet) dels minst tre personer från Bedömningskommittén som individuellt granskar protesten samt genomför protesthanteringsarbetet enligt Bedömningskommitténs arbetsdirektiv.”

”Som det ser ut idag så handlar det om ca 12-16 timmars arbete för en protesthantering.”

”Det höjs många röster om att förbundet måste agera mer professionellt i olika sammanhang men jag hör inte motsvarande röster för att de som ska utföra jobbet ska få ersättning.”

”Personligen tycker jag att de som är förtroendevalda (som jag själv och de övriga i styrelsen) ska arbeta utan ersättning. Det känns bra om vi som är ytterst ansvariga enbart drivs av en glädje att utveckla vår idrott snarare än något annat.”

”Däremot känns det rätt rimligt att personer som utför tjänster åt förbundet ska få ersättning, särskilt om vi ska hantera professionell idrott. Det är ju enkelt att jämföra med andra förbund som administrerar professionella idrotter. Ingen tror väl att de som handlägger olika typer av ärenden eller utför tjänster åt fotbollförbundet gör det gratis?”

”I nuläget utgår inte ersättning till någon ifrån SMMAF över huvud taget men om vi vill uppnå en ny nivå av professionalism så måste vi i framtiden börja betala för oss precis som alla andra.”

”Individerna som idag sitter i Bedömningskommittén och hanterar protestärenden är alla personer som har lång erfarenhet av vår idrott och har fullt upp med lokala engagemang på föreningsnivå. Utöver det har de alltså ställt upp på att hjälpa förbundet med olika uppgifter. Att sätta sitt namn på ett beslutsprotokoll gällande en protest är naturligtvis inget bra sätt att vinna en popularitetstävling men någon måste ju göra det om vi som idrott ska anses vara seriösa. Vi kan nog vara säkra på att om vi inte värderar dessa individers insatser så kommer ingen vilja utföra den typen av uppgifter i framtiden.”.

”Jag tycker att ett viktigt arbete för SMMAF idag är att utöka kapitalbasen för hela vår idrott. På så sätt kan vi få möjlighet att betala ersättning till de funktionärer som utgör infrastrukturen i vår verksamhet samtidigt som elitidrottarna kan livnära sig på sin sport.”.

”Som jag nämnde inledningsvis har grunden för avgiftsstorleken varit arbetsinsatsen som ska utföras. Dock har vi uppmärksammats på att även idrottarnas ekonomiska situation bör vara en faktor i beslutet om avgiftsstorlek. Vi vill inte skapa en situation där vi skrämmer bort korrekta protester. Styrelsen har känt att vi borde vara lyhörda för detta eftersom det kan ses som en rättvisefråga, därför har vi beslutat att sänka avgiften till 2000 SEK.”