Avgift för protestärenden.

  • maj 11, 2011
  • Okategoriserade

SMMAFs styrelse tog beslut om att ta ut en administrativ avgift uppgående till 3 000 SEK för behandling av protestärenden.

Kommentar George Sallfeldt, ordf.

”Hanteringen av ett protestärende är ett relativt omfattande arbete. Bedömningskommittén lägger många timmar på att noggrant granska det protesten avser för att därefter ta ett beslut och skriva en beslutsargumentation.”

”Det är viktigt att påpeka att Bedömningskommittén endast kommer ändra ett beslut om ett uppenbart fel har begåtts av en matchdomare, poängdomare eller annan officiell funktionär. Felet ska vara av sådan art att det tydligt inverkat på matchresultatet.”

”För att undvika rena ”missnöjesprotester” vid jämna domslut och för att skapa förståelse för den administrativa hanteringen som en protest innebär inför nu SMMAF en protestavgift på 3 000 kronor.”