Protester från Superior Challenge 6 behandlad

  • november 5, 2010
  • Okategoriserade

Det inkom två protester i samband med Superior Challenge 6 som nu är behandlade. I det länkade protokollet återfinns följande beslutstext tillsammans med en hel räcka andra beslut av styrelsen.