Dags att förnya licenser

  • december 27, 2009
  • Okategoriserade

Det är nu dags för alla funktionärer vars licens går ut den 31 december 2009 att förnya sin licens. Detta gör man genom att betala in 290 kr per person och funktion till Svenska Budo & Kampsportsförbundets plusgiro 612120-6. Ange: MMA, namn på funktionäreren samt funktion. Licensen gäller i två år.