Öppet brev till RF:s ordförande Karin Mattsson

  • november 3, 2009
  • Okategoriserade

Hej Karin,

Jag skriver till dig med anledning av inslaget i SVT:s Sportnytt igår.

Först och främst vill jag tacka dig för att du på ett sakligt sätt framhöll den rigorösa säkerhet som omgärdar svensk MMA samt att du uppmärksammade kampsporternas sociala insats i samhället. Det är många med svaga röster som ser dig som sin ordförande och som uppskattar att du nu stått upp för dem.

Jag vill också berätta för dig att vi vid upprepade tillfällen under söndagen och gårdagen har försökt få bemöta de felaktigheter (se längst ner) om MMA som uttrycktes i Sportspegeln i söndags och som var upptakten till gårdagens inslag i sportnytt.

Vi som håller på med MMA förstår och respekterar att människor kan uppleva vår sport som okontrollerad vid en första anblick. Jag vill dock nämna att i samtliga fall där skeptiska individer verkligen tagit sig tid att sätta sig in i sporten så har en insikt och acceptans infunnit sig.

Den statliga Kampsportsdelegationen har ställt hårda, men rimliga, säkerhetskrav på alla svenska kampsporter. Det har krävts mycket stora ansträngningar för att kunna leva upp till dessa säkerhetsnivåer men jag vågar nu påstå att matcher i kampsport på svensk mark är bland det mest reglerade och säkerhetsomgärdade idrottsutövande som existerar i världen.

Avslutningsvis vill jag bara förmedla en tanke som ständigt finns hos oss. Vi får ofta höra att skillnaden mellan kampsport och andra sporter, med motsvarande risknivå, är att de tävlande inom kampsport har som syfte är att skada sin motståndare när det i andra sporter är skador en följd av olyckliga omständigheter. Detta är ett argument som är mycket sårande och djupt orättvist. Ett sådant påstående utgår fullständigt från betraktaren och dennes fördomar.

Jag kan lova dig att det inte finns någon kampidrottare som har till syfte att med uppsåt försöka skada sin medtävlande. Jag vet att du som kommer från idrottsvärlden förstår hur fullständigt absurt detta argument är. Idrottarna vill enbart vinna sin match och blir förtvivlade om olyckan är framme och någon blir skadad (vilket för övrigt är mycket ovanligt inom kampsporten). Detta kan alla som är insatta i eller själva utövat kampsport vittna om.

Återigen, tack för att du visade omvärlden att vi som delar de idrottsliga idealen inte måste vara stöpta i samma form för att kunna bli accepterade i den svenska idrottsgemenskapen.

Det var stort för oss.

Mina varmaste hälsningar,

August Wallén
Ordförande Svenska MMA Förbundet

Sammanställning av felaktigheter i inslaget som visades i Sportspegeln den 1 november.

Bakgrund: Efter upprepade samtal skickade jag via e-post en lista på missvisande påståenden och felaktigheter (inklusive tidsangivelse) i inslaget. SVT Sporten svarade via e-post. Jag skrev då en kommentar till deras svar.

19:40 ”Allt är tillåtet har blivit sportens ledord”. användes i USA i början av 90 talet. Det har aldrig varit idrottens ledord i Sverige.

Svar: Vi berättar om bakgrunden till MMA och säger i texten: ”MMA har sitt ursprung i antikens Pankration och portugisiskans ”Vale Tudo” – allt är tillåtet har blivit sportens ledord.” Sportens ledord när den uppstod var ”Vale Tudo”. Och som du säkert känner till är Vale Tudo portugisiska och betyder just ”allt går” eller ”allt är tillåtet”.

Kommentar – När man säger ”har blivit” är det något som uppfattas som vuxit fram över tid, gäller och är aktuellt. Även i USA är ”allt tillåtet” mycket långt ifrån sanningen, i Sverige är det helt irrelevant. Man pratar om ett avlägset ursprung som om det är något som gäller idag.

19:48 ”Det finns visserligen några regler … annars är det mesta tillåtet”. Det är inte sant. Faktum är att det i USA idag finns ett omfattande regelverk. I Sverige har vi ett ännu mer omfattande regelverk med väldigt många begränsningar som är helt anpassat till Svensk lagstiftning.

Svar: Vi berättar också i stora drag om reglerna i inslaget, utdrag ur texten: Det finns visserligen några regler, att bitas, nypas, klösa i ögonen eller sparka och slå i skrev och bakhuvud är förbjudet men annars är det mesta tillåtet.

Kommentar – Det är det som är poängen, de regler som räknas om är en mycket liten del av de regler som finns inom amerikansk MMA och det är en bråkdal av de mycket omfattande regler som finns inom svensk MMA. ”Det finns visserligen några regler, att bitas, nypas, klösa i ögonen eller sparka och slå i skrev och bakhuvud är förbjudet men annars är det mesta tillåtet.” är i det fallet direkt missvisande.

20:02 ”MMA är med i RF och visas nästan dagligen på svensk TV”. De bilder som visas i rutan när detta sägs är ej svensk MMA och är därmed inte representativt för den idrott som är ansluten till RF. Detsamma gäller den MMA som visas dagligen på svensk TV. Det är inte svensk MMA.

Svar: Vi säger inte att detta är SVENSK MMA, vi säger att det är MMA som visas på svensk TV.

Kommentar – Genom att säga ”MMA är med i RF och visas nästan dagligen på svensk TV” framställer man det som att det som visas på svensk TV också är det som är med i RF, så är inte är fallet.

24:10 Hänvisning till en norsk studie. Denna är kritiserad och ifrågasatt. Den packar bland annat ihop olika idrotter.

Svar: Studien är en av få i sitt slag och det måste ju vara bättre att hänvisa till en studie än att bara komma med påståenden utan belägg.

Kommentar – Om en studie är bristfällig och undermålig kan det mycket väl vara lämpligt att inte redovisa den som fakta.

28:00 sägs att två till tre galor per år får tillstånd. Det var 6 st 2008 och det är 10 st i år.

Svar: Vår information kommer från Länsstyrelsens sakkunniga. Arrangerar ni fler galor än Länsstyrelsen känner till?

Kommentar – SVT intervjuade en helt ny tjänsteman som är vikarie för den ordinarie som är föräldraledig. Mycket möjligt att vikarien inte hade full koll eller att det blev en ren missuppfattning mellan henne och SVT. Självklart informerar SMMAF Länsstyrelsen om samtliga sanktionerade tävlingar. Detta är en absolut förutsättning för tillståndet. Det var hel enkelt ett faktafel.

28:20 Sägs att MMA fått anmärkningar vid ett fåtal tillfällen. MMA har faktiskt endast fått en enda anmärkning på en enda gala.

Vad är problemet? En anmärkning är väl ”fåtal tillfällen”.

Kommentar – Vad som är problemet? Tillfällen är plural, det skulle kunna varit två eller kanske fyra. Vi har haft en enda anmärkning. Man kan tycka att det inte spelar så stor roll men många bäckar små. Att vi haft ett fåtal anmärkningar kombinerat med att vi endast arrangerat ett fåtal tävlingar (förra faktafelet) skulle kunna uppfattas som att vi har en anmärkning på i stort sett varje gala. Men vi har alltså haft en enda anmärkning på att antal galor (det var ett podie som stod för nära ringen på vårt andra sanktionerade event 2008).

29:00 Sägs det att det att MMA farligt. Finns dock inga undersökningar om svensk MMA som visar det. Det som finns är folksams skadestatistik som visar att Kampsport generellt har avsevärt mycket färre skador än de stora breddidrotterna. Det finns fyra idrotter med dödsfall varje år i Sverige. Kampsporten har inte haft något dödsfall på 40 år och boxningen ett under samma period.

Svar: Våld mot huvudet är farligt, det visar all forskning. Allt som är skadligt behöver dock inte vara dödligt.

Kommentar – Det är en slutsats man skulle kunna dra, dvs MMA kan vara farligt eftersom våld mot huvudet kan vara farligt. När man uttrycker MMA är farligt så kan det dock uppfattas som att undersökningar har gjorts vilket det inte har. Faktum är att ingen tävlande har blivit utsatt för en allvarlig skada på någon av SMMAFs sanktionerade tävlingar.

29:30 Det nämns i klippet som visas att detta är från en amerikansk gala, men det nämns inte att man har mycket hårdare regler i Sverige och dessutom en avsevärt hårdare tillämpning av dem.

Svar: Nej, det gör det inte. Men allt vi ser på bilderna från USA är väl tillåtet i Sverige.

Kommentar – Det är stor skillnad på internationell MMA och svensk MMA. Dels är det många moment som inte är tillåtna, dels är det höga krav på jämn matchning och dels så är tillämpandet mycket hårt i Sverige, dvs domaren bryter mycket snabbare. De obehagliga bilder när en redan utslagen (försvarslös) tävlande får ta emot ytterligare hårda träffar som klipptes in från amerikansk MMA förekommer inte i Sverige.

29:40 Sägs det att upprepat våld mot huvudet inte är bra. Det nämns dock inte då att det är avsevärt mycket mindre mängd upprepat våld mot huvudet i MMA än i tex boxning. Det nämns heller inte att det finns mycket hårda karantänsregler som gör att man tar hand om en eventuell skada på bästa sätt. Det är vanligt förekommande inom andra idrotter att man tex spelar med oläkta hjärnskakningar.

Svar: Det förekommer våld mot huvudet i både boxning och MMA, att våld mot huvudet är skadligt visar all forskning. Att det finns medicinsk backup i samband med MMA-galor framgick också tydligt i vårt inslag.

Kommentar – Om man endast nämner att upprepat våld är farligt kan man få intrycket att det är mycket upprepat våld mot huvudet i MMA, vilket det inte är. Att det förekommer avsevärt mycket mindre upprepat våld mot huvudet i MMA än i boxning är därför en högst relevant kommentar då amatörboxning av lagstiftaren är satt som en norm för vad som skall var godkänt i Sverige och inte.

30:20 Frågan kommer om man kan begränsa våldet – Omar svarar att ”då är det inte MMA längre”. Faktum är återigen att de svenska reglerna är mycket strängare, man har alltså begränsat våldet.

Svar: Det är Omars åsikt.

Kommentar – Ja det är det, men eftersom Omar fått representera MMA så uppfattas det lätt som det är ett officiellt svar. Vidare är det faktum att våldet ÄR begränsat och det framgick inte. Detta är ett typexempel på varför någon från förbundet borde ha besvarat vissa frågor.

31:22 Norska studien nämns igen, den är alltså kritiserad och ifrågasatt.

Svar: Se tidigare svar.

Kommentar – se ovan

33:45 Påstås att man får fortsätta slå på någon som redan ligger ner (underförstått nedslagen). Faktum är att slag mot liggande (dvs försvarslös motståndare) är förbjudet enligt regelverket och domaren skall då omedelbart bryta matchen. Däremot får kampen fortsätta om den tävlande har en aktiv markposition och aktivt arbetar för att försvara sig och vinna matchen. På galan i inslaget fanns många exempel på att någon som i ena sekunden var underst en stund senare kunde vända matchen och vinna. I Tor Troengs fall så vann han också just underifrån. Dessutom så förekommer det internationellt mer sällan att någon blir slagen medvetslös i markkamp än i stående kamp. Sedan lagen infördes har ingen slagits medvetslös i Sverige överhuvudtaget.

Svar: Slag mot liggande motståndare förekommer, se bilder från kampsportsgalan från Fryshuset.

Kommentar – nej slag mot tävlande i aktiv markposition förekommer. Så snart en tävlande inte längre kan försvara sig ordentligt och blir liggande (dvs är inaktiv, försvarslös etc) bryts matchen omedelbart.

33:50 Bilder från amerikansk MMA nämns igen. I sammanhanget måste det påpekas att reglerna är hårdare med en mycket strängare tillämpning i Sverige.

Svar: Varför ska vi nämna det? Vi nämner inte skillnader i regler mellan NHL och Elitserien varje gång vi visar bilder från dessa ligor.

Kommentar – Så som programmet är klippt och så som det framställs så är det inte alltid tydligt för tittaren när det är svensk MMA och inte. Det är självklart alltid relevant att påvisa skillnader i regelsystem. Att jämföra med skillnaden mellan NHL och svensk hockey haltar kraftigt eftersom svenska folket i allmänhet är införstådd med dessa skillnader. Det är allmänheten INTE när det gäller MMA och det är just där som SVT har ett ansvar att informera om hur det ligger till.

33:56 Sägs att inte sällan får tävlande som mer eller mindre redan är borta ta emot smällar, det är inte så i Sverige. Det måste nämnas.

Svar: Vi diskuterar MMA, en världssport, MMA finns på fler platser än i Sverige.

Kommentar – Dels samma som ovan. Gemene man vet inte skillnaden och då är det SVT:s uppgift att vara tydlig och informera. Anledningen till att inslag om MMA görs nu beror på att MMA nu är på frammars i Sverige det är då självklart absolut nödvändigt att det med all önskvärd tydlighet framgår hur det förhåller sig i Sverige.

24:00 Sägs ”just det gör att det är ganska kontroversiellt att MMA är en del av RF”. Återigen, det man talar om och visar är amerikansk MMA det är inte representativt för svensk MMA.

Svar: Det finns långt fler likheter mellan amerikansk MMA och svensk MMA än det finns skillnader. Återigen, det blir lite som att jämföra NHL och Elitserien, det är ishockey det handlar om i båda fall. Och det är samma sak när det gäller MMA.

Kommentar – Dels har vi det redan nämnda att allmänheten i stort känner till på att det är skillnad mellan NHL och svensk hockey, medans ni snarast skapar förvirring när det gäller skillnaden mellan svensk och amerikansk MMA. Att det finns fler likheter än skillnader på två nästan helt identiska bilar innebär inte att det faktum att den ena bilen har bromsar och den andra inte blir irrelevant, snarare tvärtom. Slutligen, när man hävdar att det är kontroversiellt att MMA är medlem i RF så är det en försvårande omständighet att man hänvisar till bilder från amerikansk MMA som inte är representativt för svensk MMA samtidigt som man vägrar redovisa skillnaderna. Om jag visar en obehaglig matchfrekvens (som inte hade varit godkänd i Sverige) och säger att detta är med i RF så är det klart att det kan uppfattas som kontroversiellt. Men det är inte så. Det är den oerhört hårt reglerade svenska MMAn med ett omfattande regelverk som är med i RF, inget annat.