August Wallén skänker varumärket Shootfighting till SSF

  • april 1, 2009
  • Okategoriserade

1995 registrerade August Wallén varumärket Shootfighting för att bland annat säkerställa idrottens framtid i Sverige. 14 år senare är resan i hamn när Shootfighting är en etablerad idrott med SM status. Shootfighting administreras dessutom av ett eget underförbund i form av Svenska Shootfightingförbundet (SSF) anslutet till SB&K och därmed RF.

August Wallén skänker nu varumärket Shootfighting till SSF utan krav på ersättning. August Wallén efterskänker också ett mindre startkapital för startande av SSF 2001. SSF förbundsstyrelse tackar för förtroendet och skall göra sitt bästa för att vårda och vidareutveckla idrotten Shootfighting.

Utan August Walléns insatser för Shootfighting under dessa 14 år hade idrotten inte varit där den är nu. SSF förbundsstyrelse vill därför även tacka August för hans oersättliga insatser för Shootfighting.