Viktig information till alla föreningar

  • mars 31, 2009
  • Okategoriserade

SMMAF underförbund till SB&K

Den 21 mars 2009 valde Svenska Budo & Kampsportsförbundet (SB&K) enhälligt in Svenska MMA Förbundet (SMMAF) som underförbund till SB&K (som från och med den 21 mars är ett paraplyförbund för anslutna idrotters underförbund). Detta är en historisk händelse och MMA är nu en fullvärdig medlem i den svenska idrottsrörelsen.

Detta innebär bland annat att:
– Föreningarna blir bidragsberättigade och kan hyra kommunala lokaler
– Medlemmarna blir försäkrade under såväl träning som tävling
– MMA får en allmän acceptans i beslutfattares, medias och allmänhetens ögon
– SMMAF kan ansöka om tillsvidare tillstånd för att arrangera tävlingar (vi har i dagsläget ett tidsbegränsat tillstånd)
– Administration av karantän förenklas

Alla klubbar måste ansöka till SB&K
Fördelarna kommer inte automatiskt. Samtliga SMMAFs befintliga medlemsföreningar måste ansöka om medlemskap i SB&K som MMA. Detta är ett absolut måste, de föreningar som inte blivit medlemmar i SB&K som MMA, senast den siste juli 2009 kommer ej att vara anslutna till SMMAF och kommer ej att kunna ta del av verksamheten.
– Information om hur man ansöker till SB&K samt länkar till erforderliga blanketter etc finns här: a href=”http://www.budo.se/forbundet/bli_medlem.shtml”>http://www.budo.se/forbundet/bli_medlem.shtml
– Föreningar som redan är anslutna till SB&K genom t ex BJJ eller Shootfighting skall använda följande formulär: http://www.budo.se/forbundet/pdf/blanketter/sektion_i_forening.pdf

Avgift
Medlemskapet i SB&K och SMMAF kostar 71 kr per medlem och år (standard inom SB&K). Har man tio medlemmar betalar man alltså 710 kr och har man hundra medlemmar betalar man 7100 kr. Av dessa 71 kr går 21 kr till SB&K och täcker försäkringen (SB&Ks övriga verksamhet täcks av statligt stöd), resterande 50 kr går till SMMAF för att användas i verksamheten.

Alla tävlande måste ha SB&Ks tävlingskort
Samtliga tävlande måste från den 1 augusti ha SB&Ks tävlingskort. Kortet är infört efter krav från kampsportsdelegationen så att SB&K kan garantera att tävlande som är försatta i karantän inte kan tävla inom en annan idrott inom förbundet. SB&Ks kansli ombesörjer administration av karantän vilket underlättar mycket.
– Information om tävlingskortet finns här: http://www.budo.se/nytt2008/kop_tavlingskort.shtml

Övergångsperiod till den siste juli
Fram till den siste juli kommer alla föreningar och deras medlemmar att kunna deltaga på tävlingar enligt de gamla reglerna. Men från den förste augusti kommer de nya reglerna att gälla fullt ut.

Uppbyggande av administration och förbund
SMMAF kommer nu att lägga stort engagemang och resurser på att bygga upp förbundets administration och verksamhet för att motsvara de krav som följer på att vara en RF ansluten idrott.

Nya stadgar
SMMAFs nya stadgar (http://www.smmaf.se/default.asp?pe1=351&pe2=359) baseras helt på de underförbundsstadgar som SB&K har tagit fram. Samtliga till SB&K anslutna underförbund har mer eller mindre likalydande stadgar som i mycket hänvisar till SB&Ks stadgar (http://www.budo.se/forbundet/pdf/fs/stadgar2009.pdf).

Mvh

August Wallén
Ordförande SMMAF