Beslut angående protester på Gladius Adrenaline 5

  • september 26, 2008
  • Okategoriserade

Gällande protester på SSL07 Gladius Adrenaline 5 den 13 september

En protest har blivit mottagen i följande matcher gällande domslutet. Bägge avsåg att fel fighter avgått med vinsten.

Rönngren Tobias, Östersunds Mixed Martial Arts Vs. Jostelius Fredrik, Gladius MMA
Winner: Jostelius Fredrik by judges decision 2-1 (protest received) Time: 5.00
Fredriksson Joakim, Coloseum/Skövde Vs. Larsson Johnny, Shootfighting Kaisho
Winner: Fredriksson Joakim by judges decision 2-1

Efter att ha tagit del av protesterna och studerat videomaterialet noga avslås bägge protesterna. Bägge matcherna har varit jämna vilket också domsluten visar på (2-1) vilket kan beskriva matchsituationen på ett bra sätt. Dock anser jag att bägge domsluten är korrekta. Som underlag för bedömning utgår jag från reglerna:

17 § Domslut – Poängkriterier
17.1 Aktivitet under matchen
17.2 Teknisk skicklighet
17.3 Sportslighet

18 § Angående aktivitet och skicklighet
Tävling i Shootfighting har till syfte att utveckla de tävlandes skicklighet i tre områden: Stående kamp, clinch med nedtagningar och markkamp. En tävlande kan inte räkna med att vinna på domslut genom att endast visa skicklighet i delar av dessa områden. En tävlande som fokuserar på att stoppa alla nedtagningsförsök och inte visa skicklighet i markkamp kan bara vinna en match ifall denne dominerat tydligt i den stående kampen med aktivitet och skicklighet. På samma sätt gäller det för en tävlande som endast vill kämpa i markkamp och helt undvika den stående kampen.

18 § Riktlinjer för poängdomare
18.1 En lyckad nedtagning: Skicklighets- och aktivitetspoäng
18.2 Misslyckad clinch eller nedtagning: Neutral situation (aktivitet vs skicklighet)
18.3 Kontra nedtagning inklusive etablera position: Skicklighetspoäng
18.4 Hopp till guard: Neutral situation
18.5 Låsförsök: Aktivitetspoäng
18.6 Lyckad reversal (vändning på marken): Skicklighetspoäng
18.7 Minus för brawling: Minuspoäng skall ges till tävlande som inte uppvisar kontrollerade slag och sparktekniker. Ignorerar den tävlande varningen kan den tävlande bli diskvalificerad. Om båda tävlande brawlar kan matchen bli dömd som en ”no contest”.

För att ändra ett domslut skall det vara tydligt att poängdomarna har gjort fel bedömning vid matchtillfället, så är det inte i detta fallet och därmed kvarstår resultaten oförändrade.

Chefsdomare
Marko Gyllenland