Förtydligande angående diskvalifikation på Shoot Challenge 2

  • oktober 10, 2007
  • Okategoriserade

Brev har inkommit angåede diskvalificeringen av Siavsh Kijani GBG MMA på Shoot Challenge. Nedan följer resonemanget kring diskningen som förtydligande.

En person som är manager för tävlande från bland annat GBG MMA agerade väldigt opassande precis efter att domslutet ropades ut i Kijanis match.. Personen agerade funktionär för de tävlande från GBG MMA under tävlingen råder det ingen tvekan om då han bland annat skrev protesten som senare lämnades in.

Tävlingsledningen var väldigt tydliga på regelgenomgången att sådant uppträdande som personen uppvisade på tävlingen aldrig kommer att accepteras och går ut över den tävlande. Reglerna säger i skrift coach men det gäller givetvis alla som agerar någon typ av funktionär för den tävlande, något som också poängterades på regelgenomgången.

Utöver detta kommer reglerna skärpas ytterligare att även innefatta supporters till tävlande som beter sig illa. Faktum är att det är norm inom RF ansluten idrott att supportrars tilltag går ut över den tävlandes prestationer. Jämför till exempel med incidenten där en dansk supporter sprang in på planen i fotbollsmatchen mellan Danmark och Sverige (EM-kval). Danmark förlorade den matchen pga den enda supportens tilltag.

Tävlingsledningen tycker detta är det framförallt tråkigt för Siavash, han har ju personligen absolut inte gjort något fel. Samtidigt i ljuset av tillståndslagen är shootfighting under ständig granskning och tilltag som denna person gjorde måste hållas till ett minimum.